svepre

grandioso jac

Född 2016, 163cm, skimmel
e Grandioso de Nadales u Fedra VI

Grandioso JAC importerades  till Sverige hösten 2020. Han har en klassiskt vänlig PRE-mentalitet, vänlig, kontaktsökande, intelligent  och vill vara till lags. Även exteriört råder det ingen tvekan om att Grandioso JAC är en klassisk PRE men av modernt snitt, elegant och med  hingstkaraktär. Hästen är rörlig och uttrycksfull har god förmåga både till samling och längning.

På fädernet  finns Grandioso Nadales , en fadershingst med höga avelsindex som använts flitigt och framgångsrikt i avel. Man skulle kunna tro att det är farfadern  Remache som ligger bakom Grandioso Nadales höga avelsindextal, men det är snarare Grandioso Nadales starka möderne med genomgående mycket höga indextal  som slår igenom, ex vis har Grandioso JACs farmors mor Cuatera ett avelsindex för morfogi på 116,7 resp för dressyr 111,29. Grandioso Nadales representerar blodslinjerna Marin Garcia, Yeguada Militar och F Lazo Dias .

Även Grandioso JACs mödernelinje  med Camacho Benitez, Lovera, Daza, Terry och Yeguada Militar är genetiskt starkt med fyra ston i rakt nedstigande led med höga och mycket höga indextal.  

Grandioso JAC är själv ännu oprövad i avel, men finns tillgänglig via fryst semin TAI. Han är en mindre modell och kan därför med fördel användas till större ston där man önskar inte alltför storväxta avkommor.  Grandioso JAC passar alldeles utmärkt till ston där man önskar utomordentligt trevlig mentalitet, rastyp och harmoni

Välkomna med frågor eller förfrågan!

Klinga Hingststation
Ingela Ekelund
ingela @ klinga.se      073-2013033