svepre

VÄLKOMMEN TILL SVEPRE

Sveriges förening för Pura Raza Española med organisationsnummer 802523-2920,  bildades den 31 mars 2019 med syftet att vara en nationell, självständig, demokratisk och öppen ras-/intresseförening för den spanska hästrasen Pura Raza Española, även kallad PRE. SVEPRE kommer att arbeta för att öka kunskapen runt och intresset för rasen, sänkta stambokskostnader och fokuserar på frågor och aktiviteter som gynnar de svenska PRE-ägarna och -uppfödarna. Tanken är  att många, många fler i Sverige ska få uppleva glädjen av att lära känna, rida eller köra en Pura Raza Española, den renrasiga spanska hästen som beskrivs som "King of horses, horses for Kings.

Följ oss på fb

Tack för ett bra årsmöte! 

Tack och lov är de flesta  idag efter ett år med corona-pandemin hyfsat bekväma med att träffas digitalt och det är så inspirerande att träffas - om än digitalt - och få ta del av varandras tankar och funderingar! Nu är ett årsmöte i huvudsak formellt och styrt av våra stadgar och en fix dagordning, vilket inte hindrade deltagarna från glada leenden och kommentarer medan vi arbetade oss igenom dagordningen och bland annat röstade fram SVEPREs nya styrelse.  

Årsmötet 2021 har godkänt styrelsens förvaltning av SVEPRE under 2020 och i enlighet med revisionsberättelsen beviljat ansvarsfrihet för det gångna året.

Årsmötet 2021 har valt styrelse enligt nedan:

Ingela Ekelund, ordförande 2021-23
Lisa Andrae, sekreterare, 2021-22
Malin Skarin, kassör, 2021-23
Marie Lendic, ordinarie ledamot, 2021-23
Maria Nyström, ordinarie ledamot, 2021-23
Roger Ljung, ordinarie ledamot, 2020-22
Annika Guterstam, ordinarie ledamot, 2021-22
Veronica Helin, ordinarie ledamot, 2021-22
Åsa Jerre, suppleant, 2021-22
Katarina Rönnkvist, suppleant 2021-22
Valberedning:
Maria Ljung, valberedning sammankallande 2021-22
Maria Cyrillus, valberedning 2021-22
Revisor:
Rose-Marie Edberg Hardeflo, revisor 2021-22
Ulla Haglundh, revisorsuppleant 2021-22

Vi vill passa på att framföra vårt varma tack till de styrelseledamöter som nu avgått för deras engagemang och arbete för vår förening!! 

Vi hälsar nytillträdande styrelseledamöter varmt välkomna och ser fram mot att under 2021 försöka erbjuda våra medlemmar och PRE-fantaster en positiv motvikt till den utdragna corona-pandemin och den nu grasserande EHV-smittan bland våra hästar. Väl mött på kommande evenemang!! 

Fortsätt följa oss på fb och här på hemsidan för fortsatt information!

för styrelsen
Ingela Ekelund
Ordförande

Stöd oss, bli medlem!
SVEPRE är en fristående ras-/intresseförening för PRE. Vi är den enda rasföreningen som välkomnar både dig med renrasig PRE, dig med PRE Partbred liksom dig som ännu inte har hittat din PRE! SVEPRE arbetar för att öka intresset och kunskapen om rasen i Sverige,  förbättra villkoren för svenska PRE-ägare och -uppfödare och öka samhörigheten i PRE-Sverige.

Som medlem har du förtur till våra olika uppsuttna eller avsuttna och ibland uppsluppna aktiviteter där du kan möta gamla bekanta och nya vänner som alla älskar PRE.  Genom att underlätta för våra medlemmar att hitta varandra i närområdet kan vi öka gemenskapen inom PRE-Sverige. Ju fler vi är desto roligare har vi, särskilt om var och en bidrar med något litet, ett handtag här och ett glatt humör där kan räcka långt och hjälps vi åt kan vi enklare ordna olika aktiviteter! Därför vill vi så gärna ha just dig som medlem. Du gör alltid skillnad och är varmt välkommen i vår gemenskap!

Vi hoppas så klart att du vill bli medlem och ser fram mot ditt aktiva stöd!

Ett medlemskap kostar 300 kronor per kalenderår, familjemedlemskap 400 kr. Du blir omgående fullvärdig medlem, kan väljas in i styrelsen och har obegränsad rösträtt! 
Stödjande (ingen rösträtt) medlem betalar 200 kr. Bli medlem här

Är du redan medlem? Förnya ditt medlemskap här.

Våra sponsorer

loading...

BLI medlem

Hingstar

uppfödare

medlemmarnas hästar

Iberiska hästar i sporten